چیزهایی که درباره Listening آزمون MSRT نمی دانید!

اگر با آزمون MSRT آشنایی ندارید می توانید این پست را بخوانید. در صورتی که به دنبال منابع آزمون MSRT هستید این پست را از دست ندهید.

مقدمه

مهارت listening یکی از بخش های مهم در آزمون MSRT است. معمولا تعداد بسیاری از افراد در این مهارت،تسلط کافی ندارند. این مهارت هم مانند سایر بخشهای زبان علاوه بر دانش زبانی، به تکنیک های خاصی نیز،نیازدارد. از آنجایی که برای این قسمت از آزمون منبع مشخصی معرفی نشده است، بسیاری از داوطلبان نسبت به این قسمت،ترس خاصی داشته و اکثر سوالات را به صورت شانسی جواب میدهند. بخش listening فقط یکبار پخش می شود. این بخش به مدت30تا35دقیقه طول میکشد.. یعنی داوطلبین فقط یکبار فرصت شنیدن دارند و بلافاصله بعد از پخش باید به سوالات پاسخ دهند. این بخش شامل 30 سوال میشود.10سوال مکالمه کوتاه(short conversations) و 10 سوال مکالمه بلند(longer conversations) ، 10 سوال سخنرانی علمی(lecture) میباشد.

آشنایی با مهارت listening درآزمون msrt
مهارت listening درآزمونmsrt

Short conversation:

معمولا10سوال اول بعد از شنیدن یک مکالمه کوتاه بین دونفر،مطرح میشود. سوالی که مطرح میشود درمورد منظور یکی از طرفین از جمله یا عبارت گفته شده،پرسیده میشود.داوطلب بعد از شنیدن مکالمه باید یکی از 4گزینه دفترچه را انتخاب کند. باید توجه داشته باشید برای پاسخ دادن زمان جداگانه ای به شما داده نمیشود، لذا بعد از شنیدن سوال باید پاسخ را وارد کنید. بعد از آن مکالمه دوم و سپس مکالمه سوم به همین ترتیب پخش خواهد شد.

نکات پاسخگویی به سوالات Short Conversation
نکات پاسخگویی به سوالات Short Conversation

نکات طلایی برای این بخش:

الف)اکثرا سوال درمورد جمله دومی است که میشنوید.درواقع جمله ای که نفردوم بیان میکند.

ب)معمولا پاسخ به سوالات این قسمت نوعی بازنویسی از آنچه که شنیدید، خواهد بود.لذا در پاسخ ها به دنبال بازنویسی همان ایده با مترادفها باشید.

ج)چون آزمون نمره منفی ندارد،هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید.

Long Conversation:

این بخش شامل چند مکالمه بلند بین دو یا چند نفرخواهد بود و موضوعاتی مثل تحصیل،مطالعه و کتابخوانه و….میباشد.بعد از هرمکالمه تعداد4تا6سوال پخش میشود که بعد از هرسوال معمولا12ثانیه زمان برای پاسخ داده میشود.

نکات پاسخگویی به سوالات Long Conversation
نکات پاسخگویی به سوالات Long Conversation

نکات طلایی برای این بخش:

الف)قبل از اینکه مکالمه پخش شود،به سوالات و گزینه ها نگاهی بیندازید.

ب)زمانی که مکالمه شروع میشود به ابتدای مکالمه توجه خاصی کنید زیرا معمولا ایده اصلی بیان میشود.

ج) چون مکالمه طولانی است،ضمن گوش دادن،نوت برداری داشته باشید.البته برای این کار باید تمرین زیادی انجام دهید.

Lecture/Talk:

در این بخش یک یا چند سخنرانی علمی ارائه میشود. داوطلب بعد از پخش،سوالات را یکی یکی میشنود و چندثانیه زمان داده میشود تا پاسخ را در پاسخنامه وارد کند.به طور معمول بعد از هر سخنرانی 4تا6سوال وجود دارد.

نکات پاسخگویی به سوالات lecture/talk
نکات پاسخگویی به سوالات lecture/talk

نکات طلایی برای این بخش:

الف)نوت برداری فراموش نشود.

ب)همزمان با پخش سوالات،چون سوالات به ترتیبی که در متن آمده، ارائه میشود،همزمان با گوش دادن میتونان به گزینه ها نگاه کرد و گزینه درست را انتخاب کرد.

دلایل دشواری پیچیدگی مهارت LISTENING چیست؟

الف)تفاوت کلمات و اصطلاحات SPOKEN ENGLISHبا منابع استاندارد زبان انگلیسی

ب) تلفظ کلمات و ادغامهایی که در گفتار انگلیسی صورت میگیرد.

ج)موضوعات و موقعیتهایی که مطرح میشود،برای شما آشنا نیست

 

چگونه براین دشواری ها پیروز شویم؟

چگونه بر دشواری های بخش listening پیروز شویم
چگونه بر دشواری های بخش listening پیروز شویم

الف)تمرین LISTENINGبه صورت تعاملی: یکی از بهترین روشها برای تقویت مهارت LISTENINGاست. این تمرین به اینگونه است که این مهارت را ضمن مکالمه با فردی دیگر به زبان انگلیسی تقویت کنیم. با اینگونه تمرین،ضمن اینکه بادقت بیشتر به گفتارها گوش میدهیدفدر لحظه فکر خواهید کرد که چه پاسخی دهید.

ب)همیشه به یک منبع یا موضوع و سبک و لهجه خاص اکتفا نکنید.

ج)هنگام تماشای فیلم های انگلیسی زبان،از زیرنویس انگلیسی استفاده کنید.

 

شما می توانید با شرکت در آزمون آزمایشی آنلاین MSRT بیتالون، علاوه بر آشنایی با انواع سوالات در بخشهای مختلف آزمون، میزان آمادگی خود را محک بزنید.

این پست از طرف گروه آموزش زبان بیتالون ارائه دهنده پلتفرم آزمون آنلاین MSRT به همراه پاسخ تشریحی تهیه گردیده است. امیدواریم از این پست بهره لازم را برده باشید. در پستهای بعدی سعی خواهیم کرد چگونگی آماده شدن برای این آزمون را توضیح دهیم. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید در قسمت نظرات بپرسید تا اعضای گروه در اولین فرصت شما را راهنمایی نمایند.

ثبت نظر